Specjalizacja: własność intelektualna, komercjalizacja nieruchomości

tel. 501 005 199

Pomoc prawna świadczona online przez radcę prawnego

Wpisując się w społeczeństwo komunikacyjne, kancelaria udziela porad prawnych przy wykorzystaniu Internetu. W tym celu należy przesłać swoje pytanie o poradę prawną, zaopiniowanie projektu umowy, pismo procesowe etc.  na adres e-mail radca.lk@gmail.com bądź skorzystać z poniższego formularzu.

 

 

Udzielanie porady prawnej w trybie online odbywa się zgodnie z poniższym regulaminem.

Regulamin

  1. Kancelaria w przeciągu 24 h – dni robocze – prześle na podany przez państwa adres e-mail darmową wycenę odpowiedzi oraz informacje jakie dokumenty będą potrzebne do udzielenia odpowiedzi na pytanie.
  2. Brak odpowiedzi przez 48 h – dni robocze – na pierwotne pytanie oznacza brak możliwości udzielenia porady.
  3. Porada prawna jest udzielna w ustalonym pomiędzy stronami terminie liczonym od momentu uznania na rachunku kancelarii umówionej wpłaty oraz odebrania przez kancelarie kopii wszystkich dokumentów wymaganych do udzielenia odpowiedzi na pytanie (na adres e-mail radca.lk@gmail.com bądź na wskazany bezpośrednio klientowi w wiadomości e-mail adres fizyczny).
  4. W przypadku otrzymania wpłaty, kancelaria wystawi fakturę VAT na podane przez klienta dane.
  5. Radca prawny obowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedział się w związku z udzieleniem pomocy prawnej.

Dane kontaktowe: