Specjalizacja: własność intelektualna, komercjalizacja nieruchomości

tel. 501 005 199