Specjalizacja: własność intelektualna, komercjalizacja nieruchomości

tel. 501 005 199

Kancelaria radcy prawnego Łukasza Kudełki

Doświadczenie zawodowe zdobywałem w działach prawnych przedsiębiorstw oraz kancelariach radcowskich w tym kancelarii skupionej, z dobrym skutkiem, na prawie własności intelektualnej. Więcej informacji można przeczytać tutaj.

Dotychczasowe doświadczenie pozwala mi swobodnie poruszać się w obszarze prawa cywilnego, handlowego, prawa własności intelektualnej. W ramach swojej praktyki i własnych zainteresowań rozwijam szczególnie dział kancelarii zajmujący się prawem własności intelektualnej oraz komercjalizacją nieruchomości. Więcej informacji na temat specjalizacji można przeczytać tutaj.

Zasady współpracy

Korzystając z usług kancelarii warto wiedzieć, że jako radca prawny jestem zobligowany do świadczenia pomocy prawnej ze starannością wynikającą z wiedzy prawniczej, zasad etyki radcy prawnego oraz zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym się dowiedziałem w związku z udzieleniem pomocy prawnej.

Tajemnica zawodowa

Wykonując zawód zaufania publicznego jakim jest radca prawny jestem zobowiązany do obligatoryjnego poszanowania tajemnicy klientów uzyskanych w trakcie świadczenia pomocy prawnej.

Ubezpieczenie

Jako radca prawny wpisany na listę radców prawnych okręgowej izby radców prawnych w Warszawie, posiadam ubezpieczenie OC gwarantujące:

  • zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywaniem zawodu radcy prawnego,
  • w przypadku wyrządzenia osobie trzeciej szkody w związku z świadczeniem pomocy prawnej, do której naprawienia byłbym zobowiązany, PZU wypłaci tej osobie należne odszkodowanie,
  • minimalizacje ryzyka związanego z korzystaniem z pomocy prawnej dla moich klientów.

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za pomoc prawną świadczoną przez kancelarie odbywa się generalnie poprzez następujące metody:

  • stawka godzinowa – z szczegółowym podaniem wykonanych dla klienta czynności i ich ramie czasowej,
  • stawka ryczałtowa – za poprowadzenie całej sprawy dla klienta,
  • system mieszany – będący kombinacją powyższych metod.

Na wszystkie wykonane usługi kancelaria wystawia faktury VAT.

Dane kontaktowe: