Specjalizacja: własność intelektualna, komercjalizacja nieruchomości

tel. 501 005 199

Łukasz Kudełka Kancelaria Radcy Prawnego

adres: ul. Puławska 233/46, 02-715 Warszawa

NIP 9182025831

nr wpisu na listę radców prawnych Wa -8696

nr konta 50102055581111153666700011

tel. 501 005 199

e-mail: radca.lk@gmail.com

Spotkania po uprzednim ustaleniu telefonicznym bądź mailowym.

Dane kontaktowe: